VI KAN FINPLANERING!

*ANläggning TRÄDGÅRD OCH PARK
*STENLÄGGNING
*MARKSTEN & MURAR
*AVLOPP & DRÄNERING

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Johansson
PRODUKTIONSCHEF
070 - 8194061
andreas@sten-mark.se

Bolaget är sedan våren 2019 ett dotterbolag till Strand i Jönköping AB.